Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Loes Bastings
Secretaris: Vera Heuts
Penningmeester: Suzanne Smeijsters
Bestuurslid Technische Staf en PR: Rosanna Drummen
Bestuurslid activiteiten en functionaris Gegevensbescherming: Lindy Roebroeks

Teams

De taken en activiteiten binnen de vereniging zijn onderverdeeld in verschillende teams die ieder een andere verantwoordelijkheid dragen.

Team Technische Staf:

De Technische Staf bestaat uit de dansdocenten en een adviseur Techniek en Dans. Zij verzorgen niet alleen de danslessen en trainingen, maar houden zich ook bezig met de indeling van de groepen, het aanstellen van nieuwe docenten, het evalueren van de lessen, het inbrengen van ideeën over kostuums, en het choreograferen van dansen voor de optredens.

Team Kostuums en Kleding:

De leden van het Kostuums en Kleding Team zorgen ervoor dat de kostuums van de dansers piekfijn in orde zijn. Ze ontwerpen nieuwe kostuums, zoeken materialen en stoffen hiervoor uit, naaien nieuwe kostuums, vermaken bestaande kostuums, wassen en strijken de kostuums na optredens, etc.

Activiteitenteam:

Het Activiteitenteam organiseert verschillende activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging, en extra inkomsten voor de verenigingskas opleveren. De activiteiten worden uitgevoerd met de vrijwillige hulp en medewerking van ouders en leden.
Een overzicht van de activiteiten:
-Oud papier ophalen: 1 keer per maand, op de laatste woensdag van de maand;
-Toezicht houden op de papiercontainer in Herkenrade;
-Wafelactie aan het eind van december. De wafels worden gebakken door de ouders en deur-aan-deur verkocht door de jeugdleden;
-Meehelpen tijdens de Mergel- Heuvelland Wieler Tweedaagse, elk jaar in september in Sint Geertruid. Er wordt o.a. hulp geboden bij de inschrijvingen, achter de bar en in de keuken;
-Grote Club Aktie Loterij in oktober. De loten worden verdeeld onder de jeugdleden en door hen verkocht.
-Anjercollecte (Prins Bernhard Cultuurfonds) in het voorjaar. De jeugdleden collecteren huis-aan-huis.
Bekijk Mix op Facebook!
facebook.com/dansgroep.mix

Dansgroep Mix
Schoolstraat 13
6265 AR Sint Geertruid